GENEALOGIA DE LA CALDERA DE LLAGOSTA

CALDERA O CALDERETA? Pep Pelfort . Centre d’Estudis Gastronòmics Menorca. Digueu-me primmirat, però tinc certa aversió a canviar el nom de les coses, especialment si es tracta de Re cibaria o de Re publica. Molts de segles de saviesa culinària, codificació precisa i nomenclatura tècnica han aconseguit anomenar les coses pel seu nom, poder-les reconèixerContinua llegint “GENEALOGIA DE LA CALDERA DE LLAGOSTA”